Zbigniew Ryndak

Krok od raju na ziemi

 Świat byłby idealny gdyby wszyscy ludzie przestrzegali dziesięć przykazań Bożych.

Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1.      Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną.

2.      Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno.

3.      Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4.      Czcij ojca swego i matkę swoją.

5.      Nie zabijaj.

6.      Nie cudzołóż. 

7.      Nie kradnij.

8.      Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9.      Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10.  Ani żadnej rzeczy, która jego jest. 

Masz dzień święty święcić, ,to dlaczego handlujesz w niedzielę?

Czy czcisz należycie ojca swego i matkę swoją? Czy dbasz o ich pogodną starość, pomagasz w utrzymaniu zdrowia? To dlaczego oddajesz rodziców do domu starców?

Nie zabijaj. Jeśli ludzie będą przestrzegać piątego przykazania nie będzie potrzebna policja, prokuratura,  sądy i całe więziennictwo. Zawracanie głowy resocjalizacją.

Z cudzołożeniem jest problem. Za ten słodki grzech muzułmanie kamienują kobiety. U nas ci mówią – nie cudzołóż, bez groźby kary.

Gdyby ludzie przestali kraść, po raz drugi zbyteczna byłaby policja, prokuratorzy, sędziowie i to całe więziennictwo.

Mówienie fałszywego świadectwa w kłamliwych ustach polityków, w kłamliwych mediach, zakłamanych przyjaciołach stało się już normą, a nie przykazaniem.

Bardzo ważne dziewiąte przykazanie. Nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego córki, ani wnuczki. Lekceważenie tego przykazania powoduje rozwody, niechciane poczęcia i rujnuje podstawy rodziny. 

Pożądanie rzeczy bliźniego swego nie ma praktycznego sensu. Mam pożądać jego luksusowego samochodu? To wolę go ukraść wbrew siódmemu przykazaniu.