Zbigniew Ryndak

Kobiety bez mężów dzieci bez ojców

 W Polsce wciąż toczy się  spór – przyjmować uchodźców czy nie przyjmować? Rząd mówi definitywnie NIE.  Ale pojawiają się też głosy, że można przyjąć tylko kobiety z dziećmi.

Uważam, że jest to pomysł  niedobry,  a  nawet nieludzki. Kobieta z dziećmi osiedli się w Polsce i jak będzie żyła? Wyjdzie za mąż za Polaka, żeby dzieci miały ojczyma? Podobno osoby,  które dostały pozwolenie na pobyt mogą sprowadzić do siebie swoje rodziny.

Kukiz: „Polska powinna przyjąć chrześcijańskie kobiety i dzieci z Syrii”.

 Dobrze, a co z mężami i ojcami dzieci? Rozdzielicie ich na granicy? Jeśli nie daj Bóg mężowie polegli na  wojnie, to tym bardziej katolicki naród powinien posłuchać biskupów i przyjąć chrześcijańskie wdowy i sieroty z Syrii.